ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಣ ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ… ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಡಬಲ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು …

Read more