ಉಚಿತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳು …

Read more

ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ? ಆಗಿದ್ದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ… ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಾಗಿದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಂದ …

Read more

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ ? ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಬುವುದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದೆ …

Read more